„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - prewencja społeczna na spotkaniu z nauczycielami

9.01.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Michał Pohl spotkał się z kadrą nauczycielską szkoły na radzie pedagogicznej.

Czytaj więcej...

Additional information