NABÓR DO SŁUŻBY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty - etat docelowy: starszy ratownik w jednostce ratowniczo gaśniczej (JRG) w KP PSP w Gostyniu (system zmianowy) - liczba stanowisk 2.

Ogłoszenie o naborze

Wyniki I etapu naboru 17.01.2019r.

Wyniki II etapu naboru 23.01.2019r.

Wyniki III etapu naboru 25.01.2019r.

Wyniki IV etapu naboru 29.01.2019r.

Wyniki V etapu naboru 19.03.2019r.

 

W dniu 22 stycznia 2019 roku na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku, w którym udział brały dwa samochody którymi łącznie podróżowało 5 osób. Jeden z samochodów przewoził dużą ilość gotówki i broń palną. SKKP Gostyń informację o zdarzeniu otrzymało o godzinie 19:38 z WCPR.

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków wystarczy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska (tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie) oraz zwrócić się z prośbą do odpowiednio terytorialnie komendy straży pożarnej (najlepiej, aby uczynił to właściciel terenu, na którym planuje się wykonać lodowisko).

9.01.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Michał Pohl spotkał się z kadrą nauczycielską szkoły na radzie pedagogicznej.

Additional information