KOREKTA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU

do pobrania tutaj

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU

do pobrania tutaj

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU

do pobrania tutaj

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU

do pobrania tutaj

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU

 

               

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

970 000,00 zł.

III kwartał

Additional information