Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 21.10.2017 r.

 Rodzaj zdarzenia   2017  2016
 Pożary 89 69
 Miejscowe zagrożenia

997

654
 Alarmy fałszywe 22
26
 Razem

1108

749

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information