Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 21.08.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 78 72
 Miejscowe zagrożenia

436

685
 Alarmy fałszywe 22
12
 Razem

536

769

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information