Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 20.06.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 56 52
 Miejscowe zagrożenia

194

155
 Alarmy fałszywe 15
11
 Razem

265

218

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information