Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 13.11.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 104 96
 Miejscowe zagrożenia

634

1042
 Alarmy fałszywe 28
26
 Razem

766

1164

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information