Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 17.07.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 64 55
 Miejscowe zagrożenia

269

210
 Alarmy fałszywe 17
11
 Razem

350

276

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information