Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 23.04.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 47 40
 Miejscowe zagrożenia

113

100
 Alarmy fałszywe 12
6
 Razem

172

146

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information