Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 01.12.2017 r.

 Rodzaj zdarzenia   2017  2016
 Pożary 102 80
 Miejscowe zagrożenia

1062

704
 Alarmy fałszywe 28
27
 Razem

1192

811

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information