Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 23.05.2017 r.

 Rodzaj zdarzenia   2017  2016
 Pożary 49 28
 Miejscowe zagrożenia

126

111
 Alarmy fałszywe 9
11
 Razem

184

150

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information