Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 16.10.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 128 100
 Miejscowe zagrożenia

499

592
 Alarmy fałszywe 35
27
 Razem

662

719

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information