Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 18.08.2017 r.

 Rodzaj zdarzenia   2017  2016
 Pożary 72 46
 Miejscowe zagrożenia

664

479
 Alarmy fałszywe 11
19
 Razem

747

544

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information