Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 02.07.2020 r.

 Rodzaj zdarzenia   2020  2019
 Pożary 82 83
 Miejscowe zagrożenia

195

193
 Alarmy fałszywe 24
18
 Razem

301

294

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information