Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 21.03.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 27 35
 Miejscowe zagrożenia

51

92
 Alarmy fałszywe 1
7
 Razem

79

134

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information