Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 25.06.2017 r.

 Rodzaj zdarzenia   2017  2016
 Pożary 53 35
 Miejscowe zagrożenia

166

188
 Alarmy fałszywe 11
14
 Razem

230

237

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information