Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 20.09.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 89 79
 Miejscowe zagrożenia

534

823
 Alarmy fałszywe 24
17
 Razem

647

919

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information