Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 12.08.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 107 78
 Miejscowe zagrożenia

334

436
 Alarmy fałszywe 29
22
 Razem

470

536

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information