Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 26.09.2020 r.

 Rodzaj zdarzenia   2020  2019
 Pożary 116 126
 Miejscowe zagrożenia

488

447
 Alarmy fałszywe 35
33
 Razem

639

606

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information