Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 24.02.2018 r.

 Rodzaj zdarzenia   2018  2017
 Pożary 19 13
 Miejscowe zagrożenia

56

45
 Alarmy fałszywe 3
3
 Razem

78

61

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information