Statystyka

Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 18.01.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 4 2
 Miejscowe zagrożenia

14

17
 Alarmy fałszywe 1
2
 Razem

19

21

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2013 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information