Komendant Powiatowy PSP

 bryg. mgr inż. Tomasz Banaszak

 

 

                                          Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
                                     

                                               mł. bryg. mgr inż. Michał Pohl

Additional information