Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy PSP

 bryg. mgr inż. Tomasz Banaszak

 

 

p. o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

mł. bryg. mgr inż. Michał Pohl

Additional information