6 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyła się narada podsumowujący 2018 rok. Swoją obecnością, naradę uświetnili następujący goście:

W dniu 1 lutego 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagieły w Borku Wlkp., odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły.

Z dniem 31 stycznia 2019 roku służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Gostyniu zakończył st. ogn. Ireneusz Małecki. 25 stycznia podczas zbiórki na placu przed komendą odbyło się uroczyste zakończenie ostatniej służby i pożegnanie z komendą.

NABÓR DO SŁUŻBY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty - etat docelowy: starszy ratownik w jednostce ratowniczo gaśniczej (JRG) w KP PSP w Gostyniu (system zmianowy) - liczba stanowisk 2.

Ogłoszenie o naborze

Wyniki I etapu naboru 17.01.2019r.

Wyniki II etapu naboru 23.01.2019r.

Wyniki III etapu naboru 25.01.2019r.

Wyniki IV etapu naboru 29.01.2019r.

Wyniki V etapu naboru 19.03.2019r.

 

W dniu 22 stycznia 2019 roku na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku, w którym udział brały dwa samochody którymi łącznie podróżowało 5 osób. Jeden z samochodów przewoził dużą ilość gotówki i broń palną. SKKP Gostyń informację o zdarzeniu otrzymało o godzinie 19:38 z WCPR.

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków wystarczy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska (tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie) oraz zwrócić się z prośbą do odpowiednio terytorialnie komendy straży pożarnej (najlepiej, aby uczynił to właściciel terenu, na którym planuje się wykonać lodowisko).

Additional information