6 grudnia 2019 roku na obiekcie budynku gospodarczego w m. Gola zorganizowano ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Gostyń oraz OSP Gola.

Zajęcia teoretyczne przeprowadził dowódca JRG. Następnie odbyła się część praktyczna ćwiczeń. Szczególną uwagę i nacisk zwrócono na: wyznaczenie roty asekuracyjnej, prowadzenie ewidencji czasu pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, stosowanie wentylacji nadciśnieniowej, łączność radiową oraz techniki operowania prądami gaśniczymi.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i omówieniem części praktycznej.  

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M,

Additional information