29 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu dobiegło końca kolejne szkolenie dla strażaków ochotników powiatu gostyńskiego. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP trwało 2 miesiące i zakończyło się egzaminem, który pozytywnie zdało 18 druhów.

Szkolenie miało charakter teoretyczny i praktyczny. Druhowie poznawali sprzęt ratowniczy oraz uczyli się jego właściwego użytkowania. Poznawali techniki użytkowania sprzętu hydraulicznego oraz mechanicznego. Odbyli także test w komorze dymowej w KM PSP w Lesznie.

Wręczenia zaświadczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak.

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M,

Additional information