12 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyło się spotkanie z pracownikami gmin powiatu gostyńskiego odpowiedzialnymi za sprawy ochrony przeciwpożarowej, komendantami miejsko-gminnymi i gminnymi oraz prezesami OSP.

Spotkanie prowadzili zastępca Komendanta Powiatowego oraz naczelnik wydziału operacyjnego. Poruszono na nim następujące kwestie: przygotowanie jednostek OSP do sezonu zimowego, dotacje OSP oraz łączność bezprzewodowa.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz omówieniem spraw bieżących.

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M,

Additional information