12 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu odebrała mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego. Koszt zakupu wyniósł 52.545,00zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji w kwocie 35.545,00zł. Kwotę 17.000,00zł pozyskano od jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu gostyńskiego (Gmina Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski) oraz z Nadleśnictwa Piaski.

Symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego zbudowany jest w skali 1:12, składa się z 6 pomieszczeń na trzech kondygnacjach, klatki schodowej i komina. Pomieszczenia są umeblowane i wyposażone w akcesoria do symulacji zagrożeń. Symulowane są w nim miejsca narażone na zaprószenie ognia i przedstawione w sposób wizualny za pomocą efektów dymnych, świetlnych i dźwiękowych. Głównym celem symulatora zagrożeń pożarowych jest edukacja dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców powiatu gostyńskiego. Zakupiony symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego docelowo znajduje się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Będzie wykorzystywany podczas wizyt przedszkolaków i młodzieży szkolnej w komendzie oraz w czasie Dni Otwartych Strażnic organizowanych dla rodzin z dziećmi. Symulator ze względu na mobilność będzie również wykorzystywany podczas festynów organizowanych z okazji Dnia Strażaka oraz innych festynów miejskich i wiejskich organizowanych na terenie całego powiatu, na których swoje stanowisko w ramach prewencji społecznej będzie miała Państwowa Straż Pożarna. Domek zagrożeń będzie podstawowym narzędziem dydaktycznym w czasie przeprowadzanych corocznych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Przeprowadzane akcje edukacyjne przy użyciu symulatora znacznie zyskają na atrakcyjności i skuteczności w dotarciu do domyślnego odbiorcy a w efekcie przyczynią się do ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia pożarów domów i mieszkań a w konsekwencji zmniejszenia emisji toksycznych gazów pożarowych do atmosfery.

http://www.wfosgw.poznan.pl

Tekst: st. str. Mruk R,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M,

Additional information