Poniedziałkowa zmiana służby w gostyńskiej komendzie miała szczególny charakter. W związku z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wzięli udział w uroczystej zbiórce.

Zaczęła się ona złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowego. Następnie, w dźwiękach hymnu Rzeczypospolitej Polskiej podniesiono flagę państwową na maszt. Komendant Powiatowy bryg. Tomasz Banaszak wygłosił krótką przemowę oraz odczytał okolicznościowy list, przesłany przez Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

11 listopada był też okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka awanse otrzymali:

Na stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Damian Maćkowiak;

- st. sekc. Tomasz Jakubczak.

Na stopień sekcyjnego:

- st. str. Rafał Łodyga.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu bryg. Tomasza Banaszaka na stopień starszego strażaka awansowany został:

- str. Marcin Bujak.

Awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: kpt. Wybierała W,

Additional information