29 października 2019 roku w Pępowie odbyły się ćwiczenia dla sił i środków z terenu gmin Pępowo, Pogorzela oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Obiektem ćwiczeń był tartak, natomiast scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w pomieszczeniu stolarni.

Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na: prace ratowników w strefie zagrożenia, wyposażenie rot w odpowiedni sprzęt, organizację łączności radiowej, zbudowanie optymalnego zaopatrzenia wodnego oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obserwatorami ćwiczeń byli: Komendant Powiatowy, naczelnik wydziału operacyjnego oraz dowódca JRG.

Ćwiczenia zakończyły się omówieniem oraz przedstawieniem wniosków i uwag zauważonych przez obserwatorów. W ćwiczeniach udział brały: JRG Gostyń, OSP Pępowo, OSP Babkowice oraz OSP Pogorzela.

Właścicielowi obiektu serdecznie dziękujemy za udostępnienie obiektu do ćwiczeń, a gospodarzom za zorganizowanie wyśmienitego poczęstunku.

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M, dh Pazoła-Bogusławska J,

Additional information