17 września 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyło się spotkanie, na którym zostały podpisane umowy na zadanie publicznie pod nazwą „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP – Pan Jan Dziedziczak, członek Rady Powiatu Gostyńskiego – Pan Piotr Kogut, przedstawiciele jednostek OSP oraz lokalne media.

Z terenu powiatu gostyńskiego, wnioski o dotację złożyły 73 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymane dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację nowych zadań nałożonych w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Z otrzymanych funduszy, jednostki naszego powiatu wzbogacą się m. in. o: mundury wyjściowe, sprzęt medyczny, ubrania koszarowe, sprzęt nagłaśniający i multimedialny przeznaczony do prowadzenia szkoleń, stroje sportowe oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych.

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: mł. bryg. Pohl M, kpt. Wybierała W,

 

Additional information