12 września 2019 roku na terenie miejscowości Smogorzewo zorganizowano ćwiczenia dla plutonu ratowniczego „Gostyń”. Na miejsce koncentracji przybyły zastępy z JRG Gostyń, OSP Borek Wlkp, OSP Krobia, OSP Piaski, które wchodzą w skład plutonu. Dodatkowo w ćwiczeniach udział wzięła jednostka OSP Kunowo.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy plutonu podczas prowadzenia wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych. Jako cele szczegółowe przyjęto m.in. podanie prądów gaśniczych o wydajności ok. 1000l/min, budowa magistrali wodnej na odległość ok. 500 oraz budowa buforu wodnego. Łączność radiową zorganizowano zgodnie z zasadami.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem oraz omówieniem wniosków.

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: mł. bryg. Pohl M, kpt. Nyczka M,

Additional information