Gostyń - Kalendarze na 2018 rok rozdane

Na przestrzeni grudnia br., gostyńscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej po raz kolejny przeprowadzili działania prewencyjne w szkołach podstawowych na terenie powiatu.

Uczestniczyli w spotkaniach połączonych z pogadankami, na których poruszono tematykę związaną z ochroną przeciwpożarową oraz  działaniami prewencyjnymi zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole oraz czasie wolnym i wypoczynku.
W ramach trwającej drugiej edycji kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazano informacje o zagrożeniach jakie niesie za sobą tlenek węgla. Omówiono również zasady alarmowania służb ratowniczych i bezpiecznego zachowania w miejscach zamieszkania.
Spotkania w szkołach były także okazją do przekazania strażackich kalendarzy na nowy 2018 rok, promujących konkursy o tematyce pożarniczej dla dzieci, organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł. bryg. M. Pohl
Foto: asp. M. Klonowski

Additional information