Strażak z KP PSP w Gostyniu laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską

Już po raz 10, Starostwo Powiatowe w Gostyniu zorganizowało konkurs na najlepszą pracę magisterską, tematyczne związaną z powiatem gostyńskim. W bieżącej edycji konkursu, wziął udział również funkcjonariusz naszej jednostki – mł. kpt. Marcin Nyczka, p.o. z-cy dowódcy JRG.

Tegoroczny absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie złożył pracę pt. „Ocena współpracy JRG w Gostyniu z pozostałymi podmiotami KSRG oraz podmiotami współpracującymi z systemem podczas likwidacji pożarów oraz innych zdarzeń na terenie powiatu gostyńskiego.” Komisja konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, ogłosiła werdykt w którym praca magisterska mł. kpt. Marcina Nyczka okazała się najlepsza i tym samym zajęła I miejsce w konkursie. Naszemu funkcjonariuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, zdjęcia: Starostwo Powiatowe

Additional information