Narada z komendantami gminnymi i pracownikami gmin

7.11.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu zorganizowano naradę z komendantami gminnymi, miejsko-gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu gostyńskiego i pracownikami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin oraz gmin.

Odprawie przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak przy współudziale Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu dh Andrzeja Małeckiego. W toku spotkania przedstawione zostały sprawy dot. działalności operacyjnej, między innymi, podsumowano przeprowadzone inspekcje gotowości bojowej w jednostkach OSP, stan realizacji ćwiczeń jednostek OSP, zawody miejsko-gminne i gminne oraz powiatowe. Omówiono również sprawy dot,. prowadzenie dokumentacji przez jednostki w KSRG.

W kolejnej części narady podsumowano wyniki przeprowadzonych przeglądów sprzętu silnikowego, prowadzone szkolenia druhów ochotników oraz plany szkoleniowe na rok 2018. Przypomniano procedury i zasady rozliczania poszczególnych rodzajów dotacji dla OSP z środków MSWiA i KSRG organizacji obozu MDP oraz  sytuacji nieprzewidzianych, w tym z firm ubezpieczeniowych. Podczas spotkania przypomniano również o obowiązujących procedurach dot. udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach pomocowych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w tym ptasiej grypie.

 Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: mł. kpt. M. Nyczka

 

Additional information