Nagrody Komendanta Głównego

10.11.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu podczas uroczystej zmiany służby w JRG Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak

w obecności Z-cy Komendanta Powiatowego mł. bryg. Michała Pohla oraz p.o. Z-cy Dowódcy JRG mł. kpt. Marcina Nyczki, wręczył dwóm funkcjonariuszom decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego. Na mocy tych decyzji asp. sztab. Krzysztof Kasprzyk i asp. sztab. Przemysław Janicki, zajmujący w gostyńskiej JRG stanowiska Z-ców Dowódców Zmian, otrzymali nagrody finansowe, przyznane za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Nagrodzonym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych wielu sukcesów w służbie.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń

Additional information