26 stycznia br. w siedzibie KP PSP Gostyń odbyła się narada podsumowująca działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu za rok 2016.  

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. mgr inż. Tomasza Banaszaka przybyłych gości:

- mł. bryg. mgr Dariusza Matczaka - Z-cę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
  w Poznaniu

- Pana Marka Zielińskiego - Z-cę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- Pana Roberta Marcinkowskiego - Starostę Gostyńskiego,

- Pana Alfreda Siamę - Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego,

- Druha Andrzeja Małeckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,

- przedstawicieli samorządów gminnych, instytucji i zakładów współpracujących,

- funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komendy powiatowej.

W trakcie narady przedstawiono działalność komendy powiatowej w roku 2016 za pomocą materiału filmowego, obejmującą całe spektrum realizowanych zadań.

Kolejnym punktem spotkania było złożenie podziękowań przedstawicielom instytucji, samorządów i firm, które współfinansowały zakup nowego samochodu bojowego dla gostyńskich strażaków.

W dalszej części dokonano przekazania i wprowadzenia do podziału bojowego nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN TGM 18.340 GCBA 6/32.

Tekst: st. kpt. M. Pohl, foto: gostyn24, zyciegostynia.pl


Additional information