Zarówno w minionym jak i w bieżącym miesiącu w ramach kampanii społecznej ,,Czad i ogień – obudź czujność" zrealizowano spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Prelekcje przeprowadzono w łącznie 6 placówkach oświatowych powiatu gostyńskiego. Ponadto w dniu 14 stycznia w tut.  komendzie przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla słuchaczy „Akademii Młodych Odkrywców”, a 16 stycznia komendę zwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie. W trakcie wizyt omówiono zagadnienia związane z zagrożeniami ze strony tlenku węgla oraz okoliczności jego powstawania, a także konsekwencji narażenia na jego działanie. Przedstawiono również zasady bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych – głównie w zakresie zabaw i poruszania się po zamarzniętych akwenach  wodnych. Uczestnikom wizyty zorganizowano warsztaty z praktycznymi zajęciami  kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na koniec uczestnicy wycieczek mieli możliwość poznania sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gostyniu, poznać specyfikę służby i znajomości zasad alarmowania służb ratowniczych.

 

Tekst: mł. asp. M. Jernaś,  KP PSP Gostyń

Additional information