W dniu 5 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu zorganizowano konferencję promującą Ogólnopolską Kampanię Społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  ,,Czad i ogień – obudź czujność” na którą zaproszono lokalne media oraz przedstawicieli samorządów gminnych w tym zarządzania kryzysowego z terenu powiatu oraz samorządu powiatowego.

Ze strony Komendy w spotkaniu promującym w/w akcję uczestniczyli Komendanta Powiatowy, oficer prasowy oraz funkcjonariusz prowadzący sprawy kontrolno-rozpoznawcze. W trakcie konferencji przedstawiono założenia akcji społecznej. Za pomocą pokazu medialnego zaprezentowano występujące zagrożenia związane z ryzykiem powstania pożaru i zatrucia tlenkiem węgla. W dalszej części spotkania omówiono najczęstsze przyczyny zatrucia czadem, skutki oddziaływania tlenku węgla na organizm człowieka oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przedstawiono również sprawy dotyczące stanu sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych ich właściwą eksploatacją i konserwacją  oraz okresowymi przeglądami. Zaprezentowano urządzenia detekcyjne skutecznie zabezpieczające użytkowników przed zagrożeniami powodowanymi przez tlenek węgla i dym. Na koniec spotkania ustalono dalsze wspólne działania polegające na zorganizowaniu przez samorządy spotkań na terenie gmin, sołectwach, celem kampanii społecznej. Uczestnicy konferencji zadeklarowali zamieszczenie otrzymanych materiałów informacyjnych na swoich stronach internetowych.

W 6 grudnia br. Komendant Powiatowy uczestniczył w Starostwie Powiatowym w spotkaniu z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie przedstawił założenia akcji społecznej „CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, jak również zagrożenia związane z występującymi pożarami i zatruciem tlenkiem węgla. Na spotkaniu ustalono dalsze kontynuowanie akcji w placówkach oświatowych z ustaleniem terminów przez funkcjonariuszy KP PSP Gostyń.

Tekst: st. kpt. M. Pohl, foto: Anna Twardowaska - Życie Gostynia

Additional information