Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak z dniem 4 sierpnia br. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Tomasza Banaszaka.

Młodszy brygadier Tomasz Banaszak urodził się 1 lipca 1975 roku w Gostyniu. W 1996 roku służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2000 roku. Po ukończeniu nauki został mianowany na stałe w KP PSP w Gostyniu na stanowisku młodszego oficera w wydziale organizacyjno-kadrowym. Podnosząc swoje kwalifikacje ogólne i zawodowe w 2006 r. awansował na stanowisko Dowódcy JRG, a obecnie od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu. Dodatkowo prowadził archiwum komendy oraz pełni funkcje pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Służbę w KP PSP w Gostyniu łączył z nauką kończąc w 2002 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kierunek Inżynieria Ochrony Środowiska (tytuł magistra inżyniera), a następnie studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2009 roku oraz z zakresu gospodarowania zasobami w 2012 roku prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Brandt Oficer Prasowy KW PSP w Poznaniu

Additional information