W dniu 11 lipca br. około godz. 10.30 w Gostyniu przy ul. Bojanowskiego nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej i zapłon gazu.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy strażaków z PSP w Gostyniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano uszkodzoną rurę stalową DN 50 przyłącza gazowego. Przez uszkodzone miejsce w rurze wydobywał się gaz ziemny, który płonął. Działania strażaków po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia polegały na odłączeniu prąd w budynku, zamknięto zawór gazowy do budynku, jednak bez spodziewanego efektu. Jak się okazało uszkodzone przyłącze gazowe nie było ewidencjonowane i nie posiadało zaworu odcinającego. Mieszkańcy zagrożonego budynku opuścili dom po wskazówkach dyżurnego SKKP przed dojazdem strażaków. W budynku zamknięto okna, przybyłe 2 patrole policji na polecenie strażaków wstrzymały ruch pieszy i pojazdów na ulicy Bojanowskiego. Po konsultacji z przybyłymi pracownikami pogotowia gazowego ugaszono palący się gaz a gazownicy zlikwidowali wypływ gazu z uszkodzonej rury wykonując trwałe uszczelnienie. Gaszenie polegało na zastosowaniu dwóch prądów wody na palący się gaz a następnie schładzano stalowe rury gaśnicą śniegową aby umożliwić czynności związane z ograniczeniem wypływu. W trakcie działań cały czas kontrolowano stopień zagrożenia wybuchem powodowany przez ulatniający się gaz. Na posesji w odległości ok 6 m od miejsca wypływu gazu znajdował się zaparkowany  samochód osobowy, który był chroniony przed działaniem promieniowania cieplnego kurtyną wodną. Awaria instalacji gazowej spowodowana została poprzez nacięcie przyłącza szlifierką kątową przez pracownika prowadzącego prace gospodarczo remontowe. Prowadzone działania strażaków w obronie polegały również na schładzaniu styropianowej fasady budynku. Po zakończeniu działań ratowniczych ekipa pogotowia gazowego przystąpiła do rozbiórki nieewidencjonowanego przyłącza gazowego.

foto: gostyn24.pl

Additional information