W dniu 15 maja 2014 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W uroczystym apelu uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze Komendy oraz zaproszeni goście: druh V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP Grzegorz Marszałek, Starosta Gostyński - Robert Marcinkowski wraz z V-ce Starostą Januszem Sikorą, Przewodniczący Rady Powiatu - Alferd Siama, Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu kom. Piotr Gorynia, V-ce Prezesi Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu druhowie Wiesław Glapka, Jacek Mostowy, Komendanci i Prezesi Miejsko - Gminni i Gminni OSP, Kapelan Strażaków Powiatu Gostyńskiego ks. Michał Kulig, ks. Prałat Konrad Kaczmarek, były Komendant Rejonowy PSP w Gostyniu st. bryg. w st. spocz. Zdzisław Zimny, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu jak również przedstawiciele samorządów i innych instytucji z terenu powiatu. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

        dh Zygmunt Klonowski                   z OSP Karolew,

        dh Henryk Żelichowski                   z OSP Pudliszki,

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego odznaczeni zostali:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

        mł. asp. Mikołaj Rybakowski

        st. ogn. Maciej Hajduk

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz przyznał za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych:

 Dyplom uznania

        st. asp. Adamowi Piechel

Akty nadania wyższych stopni służbowych

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem personalnym nadał stopień oficerski:

starszego kapitana:

        kpt. Jackowi Sowińskiemu

 Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nadał stopień aspirancki:

aspiranta sztabowego:

        st. asp. Krzysztofowi Kasprzykowi

        st. asp. Markowi Maślińskiemu

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nadał stopie podoficerskie:

ogniomistrza:

        mł. ogn. Łukaszowi  Skorupskiemu

młodszego ogniomistrza:

        st. sekc. Maciejowi Klepackiemu

starszego sekcyjnego

        sekc. Krzysztofowi Figielkowi

 


Additional information