Zaczyna się od rekrutacji, następnie ślubowanie, szkolenia, codzienna służba, aż nadchodzi ten ostatni etap strażackiej drogi. Ostatnia zmiana służby, ostatni dźwięk dzwonka i następuje zakończenie służby na rzecz drugiego człowieka i ojczyzny.

Jeden z nas, właśnie dziś, dotarł do tego ostatniego etapu. St. ogn. Roman Jeziorek – starszy operator sprzętu, po 23 latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Przez wszystkie lata służby związany z gostyńską komendą. Uczestniczył w kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskane kwalifikacje pozwoliły mu awansować w stopniach i stanowiskach służbowych. Za wzorowo pełnioną służbę wyróżniony brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

W ostatniej zmianie służby st. ogn. Jeziorka, udział wzięli: kierownictwo komendy, funkcjonariusze codzienni oraz zmiany służbowe JRG.

Romanowi życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i przede wszystkim dużo zdrowia, aby móc czerpać z życia jeszcze wiele przyjemności. Powodzenia!

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: st. str. Mruk R,

Additional information