21 lutego 2020 roku, zgodnie z poleceniem Komendy Wojewódzkiej, w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyły się ćwiczenia z przeniesienia Stanowiska Kierowania w miejsce zastępcze.

Około godziny 9:30 wydział operacyjny naszej komendy rozpoczął procedurę przenoszenia SKKP do siedziby OSP Pępowo. Podczas ćwiczeń zrealizowano następujące elementy pracy SKKP:

- obsługa numeru alarmowego 998,

- obsługa numeru stacjonarnego SKKP,

- obsługa programu SWD-ST i przyjmowanie formatek z CPR,

- możliwość dysponowania sił i środków z terenu powiatu,

- utrzymanie łączności radiowej na kanałach krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Ćwiczenia pozwoliły na praktyczne sprawdzenia procedur ujętych w planie ratowniczym powiatu i zapoznanie dyżurnych operacyjnych z pracą stanowiska kierowania poza siedzibą komendy. Ćwiczenia wizytował Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak. Sporządzone wnioski, pozwolą na jeszcze efektywniejsze przeniesienie SKKP w rezerwowe miejsce, w przypadku realnej potrzeby.

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: asp. Gościniak B

Additional information