19 luty 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu minął pod znakiem narady podsumowującej rok 2019. Naradę swoją obecnością uświetnili znamienici goście, w następujących osobach:

- p.o. zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego – mł. bryg. Robert Natunewicz,

- wice Starosta – Janusz Sikora,

- Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego – Alfred Siama,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu – dh Andrzej Małecki;

- Komendant Powiatowy Policji – podinsp. Piotr Gorynia,

- kapelan strażaków powiatu gostyńskiego – ks. Michał Kulig;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski – Pan Tomasz Kwieciński;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Marek Żeromski;

- Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego – Pan Marian Radecki;

- Burmistrzowie Miast i Gmin powiatu gostyńskiego;

- Byli Komendanci gostyńskiej komendy;

- Przewodniczący ZZS Florian - Pan Józef Kuliński,

- Komendant Straży Miejskiej – Pan Rafał Pędziwiatr,

- Przedstawiciele przedsiębiorstw powiatu gostyńskiego;

- funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy.

Analizę działalności komendy przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak. Następnie głos zabrali: p.o. zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego - mł. bryg. Robert Natunewicz, wice Starosta Gostyński – Pan Janusz Sikora, prezes Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu – dh Andrzej Małecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego – Pan Alfred Siama.  

Komendanci podziękowali samorządom, przedsiębiorstwom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za wspólne działania i przedsięwzięcia, które pozwoliły działać na rzecz mieszkańców powiatu gostyńskiego podczas minionego roku.

Po zakończonej naradzie, wszystkich gości zaproszono na drobny poczęstunek.

 

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: kpt Nyczka M, asp. Jernaś M,

Additional information