12 lutego 2020 roku odbyły się pierwsze tegoroczne ćwiczenia straży pożarnej na terenie powiatu gostyńskiego. Tym razem obiektem ćwiczeń był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Z pozoru prosty obiekt, posiada wiele mniejszych i większych pomieszczeń, których przeszukanie i sprawdzenie wymaga dużej ilości czasu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w sali widowiskowej podczas projekcji filmu. W Sali przebywało wtedy ok. 30 osób, z których kilku nie zdążyło się ewakuować przed przyjazdem pierwszych zastępów straży pożarnej.

Obserwatorzy ćwiczeń, w osobach dowódcy JRG oraz naczelnika wydziału operacyjnego przede wszystkim zwracali uwagę na następujące aspekty: ewidencję pracy w aparatach ODO, organizację łączności radiowej, wyznaczenie roty asekuracyjnej, organizację zaopatrzenia wodnego, właściwe przeszukanie pomieszczeń oraz zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i omówieniem wniosków.

Serdecznie podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom MGOK Pogorzela za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, a druhom z OSP Pogorzela za zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników ćwiczeń.

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: dh Pazoła-Bogusławska J, (OSP Pogorzela)

Additional information