24 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyła się narada z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Gostyniu, Strażą Miejską w Gostyniu i Rzemiosłem Kominiarskim. Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu bryg. mgr inż. Tomasz Banaszak.

Celem spotkania było określenie zakresu wzajemnej współpracy w zakresie likwidacji zagrożeń wynikających z jesienno-zimowego okresu grzewczego.

Funkcjonariusz KP PSP w Gostyniu asp. inż. Michał Jernaś przedstawił aktualny stan prawny dotyczącego obowiązków zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów w zakresie czyszczenia przewodów kominowych. Przedstawił analizę stwierdzonych usterek i nieprawidłowości podczas czynności kontrolno rozpoznawczych za 2019 r. dotyczących niesprawności przewodów kominowych i braku przeprowadzania badań. Następnie przedstawił zaistniałe na terenie powiatu zdarzenia spowodowane wadami i nieprawidłowościami wynikającymi z eksploatacji urządzeń grzewczo kominowych. W toku spotkania ustalono, że  strony przy wykonywaniu swoich zadań prowadzić będą w dalszym ciągu działania informacyjno-profilaktyczne dot. celowości stosowania autonomicznych czujników tlenku węgla i dymu oraz konieczności przeprowadzania  okresowych ocen stanu technicznego urządzeń grzewczych i usuwania zanieczyszczeń z użytkowanych przewodów dymowych,  spalinowych  i wentylacyjnych.

Narada zakończyła się pokazem Symulatora zagrożeń pożarowych Domu Jednorodzinnego.

Tekst: st. str. Mruk R,                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M,

Additional information