3 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu zorganizowano warsztaty ratownicze dla zastępów wchodzących w skład plutonu powiatowego. Warsztaty prowadzili funkcjonariusze tutejszej komendy.

Poruszono następujące zagadnienia: wojewódzki odwód operacyjny, organizacja łączności radiowej, bhp podczas działań, wypełnianie dokumentacji związanej z działaniami ratowniczymi, profilaktyka nowotworowa. Ze względu na zbliżający się okres grzewczy omówiono także taktykę działań oraz wynikające zagrożenia podczas zdarzeń związanych z pożarami sadzy w kominach oraz zdarzeń z ulatniającymi się tlenkiem węgla. Następnie omówiono wnioski po ostatnich ćwiczeniach praktycznych plutonu. Warsztaty zakończyły się krótkim przypomnieniem z zakresu obsługi autopompy i tankowania geodezyjnego.

Tekst: kpt. Nyczka M,                                   Zdjęcia: kpt. Nyczka M, dh Duda T,

Additional information