25 września 2019 roku  9 zastępów straży pożarnej wzięło udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Gostyniu. Tym razem strażacy doskonalili swoje umiejętności na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zaprószenie ognia na I piętrze przez jednego z mieszkańców DPS-u i powstanie pożaru. Obsługa obiektu zarządziła ewakuację i powiadomiła straż pożarną.

W ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócono na: prawidłowe przeprowadzenie rozpoznania, ewakuację osób uwięzionych w budynku, organizację łączności radiowej, przeszukanie wszystkich pomieszczeń, wyznaczenie punktu medycznego, kontrole czasu pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego.

Po zakończonych ćwiczeń, wszyscy uczestnicy ćwiczeń udali się na zapoznanie z obiektem pod nadzorem Pani Dyrektor.

Założone cele ćwiczeń udało się osiągnąć. Natomiast uwagi i wnioski zostały przedstawione na podsumowaniu w miejscowej remizie.

W ćwiczeniach udział wzięły: JRG Gostyń, OSP Zimnowoda, OSP Borek Wlkp, OSP Karolew, OSP Piaski, OSP Bodzewo, OSP Szelejewo oraz OSP Zalesie.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za dobrą współpracę oraz możliwość przeprowadzenia ćwiczeń.

Tekst: kpt. Nyczka M,                   Zdjęcia: mł. bryg. Pohl M, kpt. Nyczka M, dh Kuliński H,

Additional information