Zakończenie kursu podstawowego

27 kwietnia br. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyło zakończenie kursu i wręczenie zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Część teoretyczna kursu realizowana była w formie e-learningowej poprzez platformę edukacyjną. Część praktyczną prowadzili funkcjonariusze JRG Gostyń. Uczestnicy kursu poznawali sprzęt będący na wyposażeniu jednostki oraz uczestniczyli w praktycznych zajęciach z zakresu działań gaśniczych, ratownictwa technicznego czy pożarów wewnętrznych.

Wręczenia zaświadczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. mgr inż. Tomasz Banaszak, w obecności kierownika kursu Z-cy Dowódcy JRG mł. kpt. mgr inż. Marcina Nyczki. Kurs przeprowadzono w okresie od 2 marca br. do 27 kwietnia br. W zajęciach brało udział łącznie 19 druhów OSP z terenu powiatu gostyńskiego, w tym 4 druhny (5 druhów z jednostek OSP włączonych do KSRG), pozytywnie zdając egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny oraz test w komorze dymowej.

Tekst: mł. kpt. Nyczka M. Zdjęcia: JRG Gostyń

Additional information