Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej

24 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia zgrywające Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gmin Poniec i Krobia. Na obiekt ćwiczeń wyznaczono Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar budynku w którym uwięzionych zostało 4 mieszkańców. Do zadań straży pożarnej należało: rozpoznanie sytuacji, ewakuacja osób zagrożonych poza obiekt, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ugaszenie pozorowanego pożaru oraz zbudowanie zaopatrzenia wodnego z pobliskich hydrantów. Do KDR-a należało m. in. właściwe zorganizowanie łączności radiowej na terenie ćwiczeń.  Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie i przedstawiono wnioski z prowadzonych działań. W ćwiczeniach udział brały: dwa zastępy JRG Gostyń oraz zastępy OSP Krobia, OSP Pudliszki, OSP Poniec oraz OSP Szurkowo.

Tekst: mł. kpt. Nyczka M.  Zdjęcia: mł. bryg. Pohl M.

Additional information