Ćwiczenia zgrywające KSRG na obiekcie przemysłowym

16.04.2018 r. w Czachorowie odbyły się ćwiczenia zgrywające Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu z OSP KSRG z terenu gm. Gostyń. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy strażaków zawodowych i ochotników podczas zdarzeń w obiektach przemysłowych.

Ćwiczenia rozpoczęły się ewakuacją wszystkich pracowników firmy w której zaistniały równocześnie dwa niezależne zdarzenia. Pierwszy odcinek bojowy obejmował działania związane z wyciekiem substancji chemicznej oraz udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na drugim odcinku bojowym, zastępy OSP miały za zadanie zlokalizować pożar wewnątrz hali produkcyjnej, a także odnaleźć dwóch pracowników zakładu, którzy nie opuścili obiektu. Kierujący działaniem ratowniczym zorganizował łączność na kanale dowodzenia i współdziałania oraz na dwóch kanałach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono przebieg działań, a także przedstawiono wnioski i uwagi. W ćwiczeniach udział brały 2 zastępy JRG Gostyń oraz zastępy OSP Gola i OSP Kosowo. Serdecznie dziękujemy kierownictwu firmy za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie obiektu.

Tekst: mł. kpt. M. Nyczka Zdjęcia: mł. bryg. M. Pohl, st. kpt. J. Sowiński

Additional information