Szkolenie z KPP dla leśników

5 marca w siedzibie Nadleśnictwa Piaski, podczas narady roboczej pracowników i funkcyjnych Nadleśnictwa, Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadziła szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne z użyciem fantomu, defibrylatora szkoleniowego przeprowadził ratownik medyczny będący funkcjonariuszem gostyńskiej komendy. Szkolenie z demonstracją zasad obsługi AED podyktowane było zakupem na wyposażenie siedziby nadleśnictwa defibrylatora.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: archiwum Nadleśnictwa Piaski

Additional information