Czujka dymu w ramach "Szlachetnej paczki"

9 luty 2018 r. Komendant Powiatowy i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w ramach akcji „Szlachetna paczka”, przekazali i zamontowali czujkę dymu u jednej z rodzin w powiecie gostyńskim.

Czujkę otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego przekazano nowym właścicielom w obecności woluntariusza akcji, jednocześnie szczegółowo poinstruowano użytkowników o jej zasadzie działania, jak należy postępować na wypadek zaistnienia pożaru oraz zasadach bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym.

Tekst i foto: mł. bryg. M. Pohl

 

Additional information