Wizyta dzieci w Komendzie

15 lutego 2018 r. strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu odwiedziła liczna grupa dzieci z gminy Borek Wlkp. spędzająca ferie zorganizowane w Szkole Podstawowej w Wycisłowie.

Łącznie w zwiedzaniu udział wzięło 42 uczniów pod opieką opiekunów, którym podczas wizyty zaprezentowano w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” m.in. sprzęt ratowniczo - gaśniczy i jego zastosowanie, specyfikę służby strażackiej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zapoznanie z funkcjonowaniem stanowiska kierowania i jego zadaniami w dysponowaniu jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych. W trakcie spotkania strażacy zapoznali uczniów również z zasadami bezpieczeństwa podczas przebywania nad akwenami oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie ferii.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń

Additional information