Narada podsumowająca gostyńskich strażaków

26 stycznia br. w siedzibie KP PSP Gostyń odbyła się narada podsumowująca działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu za rok 2017. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu bryg. mgr inż. Tomasza Banaszaka przybyłych gości m.in.:
- bryg. mgr Roberta Klonowskiego - przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  w Poznaniu Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
- Pana Roberta Marcinkowskiego - Starostę Gostyńskiego,
- Pana Alfreda Siamę - Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego,
- Druha Andrzeja Małeckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
- przedstawicieli samorządów gminnych, policji, lasów państwowych oraz instytucji i zakładów współpracujących,
- funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komendy powiatowej.
W trakcie narady przedstawiono działalność komendy powiatowej w roku 2017 za pomocą materiału filmowego, obejmującą całe spektrum realizowanych zadań.
Kolejnym punktem spotkania było złożenie podziękowań przedstawicielom instytucji, samorządów i firm, które współfinansowały poprzez fundusz wsparcia zakupy sprzętu dla gostyńskich strażaków.
W dalszej części spotkania dokonano przekazania, poświęcenia i wprowadzenia do podziału bojowego nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO GLBA 1,4/12 jednostce OSP z Daleszyna, zakupionego w 2017 r. z dotacji MSWiA oraz gminy Gostyń.
Uroczystego przekazania dokonał bryg. Robert Klonowski przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia oraz bryg. Tomasz Banaszak – Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: gostyn24, archiwum KP PSP Gostyń

Additional information