Pożary wewnętrzne - szkolenie dla OSP z KSRG

21.10. br. w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyło się szkolenie - warsztaty dla trzech jednostek OSP funkcjonujących w KSRG z terenu powiatu gostyńskiego.

Tematem zajęć warsztatowych były „Pożary wewnętrzne”. Szkolenie rozpoczęło się częścią teoretyczną, w której przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem pożaru, zjawiskami zachodzącymi podczas pożaru oraz wentylacją nadciśnieniową. Do prezentacji wykorzystano domek ogniowy. Kolejną częścią warsztatów były zajęcia praktyczne przeprowadzone w budynku pozyskanym od jednej z firm w miejscowości Gola. Druhowie ćwiczyli gaszenie pożaru wewnętrznego przy pomocy lancy gaśniczej, wykorzystywali wentylację nadciśnieniową w celu oddymiania pomieszczeń oraz stosowali kurtynę dymową. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem i omówieniem poruszanych zagadnień.  

Tekst i foto: mł. kpt. Marcin Nyczka

Additional information