Powołanie zastępcy komendanta

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 4 sierpnia 2017 r. powołał:

na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu mł. bryg. Michała Pohla, który dotychczas pełnił obowiązki z-cy komendanta.

Uroczystość wręczenia aktów odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, na której powołania otrzymali również: bryg. Dariusz Byliński na z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu i mł. bryg. Tomasz Krawczyk na z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie.

 

Additional information