"Kręci mnie bezpieczeństwo" - czerwcowe akcje edukacyjne

Komenda Powiatowa PSP Gostyń w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo - nad wodą” zrealizowała następujące przedsięwzięcia.

1.06. podczas obchodów Dnia Dziecka przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu, gostyńscy strażacy uczestniczyli w pokazach sprzętu pożarniczego, pokazach kwalifikowanej pierwszej pomocy, zapoznając dzieci ze specyfiką pracy strażaka i bezpiecznym zachowaniem dzieci podczas różnego rodzaju zagrożeń w tym zagrożeń na wodzie.

7.06.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbył się piknik dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Strażakiem być poważna sprawa”. Podczas pikniku strażacy z JRG prezentowali samochody i sprzęt pożarniczy. Mali niepełnosprawni uczestnicy mogli poczuć się przez chwilę jak strażacy, m.in. puszczając wodę z węża strażackiego.

12 i 14.06. w ramach otwartych strażnic goszczono na terenie komendy dzieci z Przedszkola „Pioruś Pan” w Gostyniu oraz Szkoły Podstawowej nr 5 z Gostynia, zapoznając ich ze sprzętem i pojazdami pożarniczymi, specyfiką pracy strażaka.

13.06. Z-ca komendanta uczestniczył w spotkaniu podczas rady pedagogicznej z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół w Pępowie, przedstawiając zagadnienia dot. bezpieczeństwa pożarowego w formie prezentacji multimedialnej obejmujące m.in.:

- dot. opracowania wewnętrznych procedur ewakuacyjnych i praktycznego sprawdzenia ewakuacji,

- sposobów powiadamiania użytkowników budynku o zagrożeniu i ogłaszaniu ewakuacji, alarmowania jednostek PSP i innych służb ratowniczych,

- sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innych zagrożeń,

- zasad obsługi sprzętu ochrony ppoż. występujących w obiekcie ich przeglądów i konserwacji.

26.06. w ramach odbywających się półkolonii na obiekcie OSiR w Gostyniu przeprowadzono pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla dzieci, wygłoszono pogadanki w zakresie bezpiecznych wakacji w tym bezpieczeństwa na wodzie.

28.06. uczestniczono w warsztatach dla młodzieży z okazji „Dni Młodzieży Paradiso” na Św. Górze pod Gostyniem prezentując uczestnikom pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń, ZSO Gostyń, SP Nr 2 Gostyń

 

 

 

Additional information