"Kręci mnie bezpieczeństwo" - akcja prewencyjna na budowie

W ramach akcyjnych działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, gostyńscy strażacy wzięli udział w pokazach i sprawdzili procedury oraz dokonali oceny przeprowadzonej ewakuacji pracowników, na dużej budowie zakładu firmy „Mondi” w Grabonogu gm. Piaski, na wypadek wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.

Podczas zorganizowanego przez głównego wykonawcę inwestycji "tygodnia bezpieczeństwa", w akcji ewakuacyjnej uczestniczyło łącznie 80 pracowników prowadzących w tym dniu prace budowlane z 10 ekip wykonawczych, zatrudniających na budowie łącznie 170 osób.  W trakcie pokazów strażacy zademonstrowali m.in. działania ratownicze z zakresu ratownictwa technicznego polegające na wydobyciu osoby przygniecionej przez maszynę budowlaną. Zademonstrowano pokaz gaszenia pożarów cieczy palnych za pomocą gaśnic przenośnych. Omówiono również problematykę występujących w trakcie prac budowlanych zagrożeń pożarowych w sąsiedztwie istniejących, użytkowanych już obiektów oraz sposoby im zapobiegania.   

Foto: KP PSP Gostyń, tekst: mł. bryg. M. Pohl

Additional information