Zakończenie szkolenia podstawowego OSP

20 maja br. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyło się wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Kurs przeprowadzono w okresie od 2 marca do 5 maja br. a uczestniczyło w nim i pozytywnie zdało egzamin w dniu 5.05.2017 r., zarówno praktyczny jak i teoretyczny 27 druhów i druhen z terenu powiatu gostyńskiego w tym 7 z jednostek OSP włączonych do KSRG.

Foto: KP PSP Gostyń, tekst: ml. bryg. M. Pohl

Additional information