Próbna ewakuacja przedszkola

28.04. w Poniecu gostyńscy strażacy brali udział w obserwacji w próbnego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z największego w powiecie gostyńskim Przedszkola Samorządowego, z 8 oddziałami dzieci.

Próbna ewakuacja była połączona z symulowanym powstaniem pożaru, do likwidacji którego zadysponowano zastępy JRG z Gostynia i OSP Poniec oraz Pudliszki.  Spostrzeżenia i uwagi co do próbnej ewakuacji jak również przeprowadzonych ćwiczeń przekazano na spotkaniu z dyrekcją przedszkola oraz ćwiczącymi jednostkami.

Foto i tekst: M. Pohl

Additional information