"Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWO" - spotkania z dziećmi

Na przełomie kwietnia i maja br. gostyńscy strażacy w ramach akcji „Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWO” przeprowadzili.....

cykl spotkań z dziećmi w Przedszkolu „ENART” w Piaskach, Przedszkolu Samorządowym w Piaskach, Przedszkolu w Podrzeczu oraz Żłobku „Świat Maluszka” w Gostyniu. W trakcie odwiedzin wygłoszono pogadanki dla dzieci z wykorzystaniem pokazu sprzętu pożarniczego i umundurowania, zapoznając dzieci ze specyfiką pracy strażaka oraz bezpiecznym zachowaniem dzieci podczas różnorodnych zagrożeń.

Foto: KP PSP Gostyń Tekst: M. Pohl

Additional information