Akcja społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Komenda Powiatowa PSP Gostyń w ramach prewencji społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” zrealizowała następujące przedsięwzięcia.

20.04. w Gostyniu na zebraniu działkowców rodzinnych ogródków działkowych „Jutrzenka” wygłoszono pogadanki dotyczące zagrożeń związanych z wypalaniem traw, alarmowaniem służb ratowniczych oraz bezpiecznym użytkowaniem ogródków działkowych.
24.04. w przedszkolu - ochronce w Podrzeczu gm. Piaski, prowadzonym przez siostry zakonne, wygłoszono pogadankę dla dzieci z wykorzystaniem pokazu sprzętu pożarniczego, zapoznając dzieci ze specyfiką pracy strażaka i bezpiecznym zachowaniem dzieci podczas zagrożeń.
24.04. w Pudliszkach gm. Krobia uczestniczono w obserwacji w próbnego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. Próbna ewakuacja była połączona z zasymulowaną przez OSP Pudliszki akcją ratowniczo-gaśniczą (w tym pozoracją zadymienia części obiektu szkoły). Łącznie w alarmie ewakuacyjnym wzięło udział 127 uczniów i 26 osób obsługi szkoły z czego 1 osoba została ewakuowana przez strażaków podczas symulowanej akcji. Uwagi co do próbnej ewakuacji przekazano na spotkaniu z dyrekcją i nauczycielami szkoły, przedstawiając równocześnie w ramach prewencji społecznej zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej obejmujące m.in.:

- wymogi dot. opracowania wewnętrznych procedur ewakuacyjnych i praktycznego sprawdzenia ewakuacji,

- sposobów powiadamiania użytkowników budynku oraz alarmowania jednostek PSP i innych służb ratowniczych,

- sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innych zagrożeń,

- zasad obsługi sprzętu ochrony ppoż. występujących w obiekcie ich przeglądów i konserwacji.

Ponadto druhowie z OSP Pudliszki zaprezentowali dla zgromadzonych w sali gimnastycznej wszystkich uczniów szkoły pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu.

Tekst: st. kpt. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń

Additional information