W dniach 12 - 14 lutego 2018 roku, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, zmiany służbowe JRG Gostyń realizowały szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego.

Zajęcia rozpoczęły się omówieniem sprzętu używanego podczas działań na lodzie. Następnie przypomniane zostały zasady prowadzenia działań z użyciem sani lodowych. Praktycznie przećwiczono ratowanie osób znajdujących się w wodzie oraz zasady poruszania się po zamarzniętym akwenie. Ćwiczenia zakończyły się aktywną dyskusją oraz podsumowaniem.

Tekst i foto: mł. kpt. Marcin Nyczka

Additional information