W miesiącu sierpniu br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali m.in. zadania szkoleniowe i ćwiczenia w następujących dziedzinach ratowniczych obejmujące tematy.

1. Ratownictwo medyczne - Udzielanie pierwszej pomocy osobom podtopionym.
2. Ratownictwo techniczne - Nowoczesne konstrukcje pojazdów a działania ratownicze.
3. Ratownictwo wodne - Poszukiwania zaginionych osób na akwenach.
4. Kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi - Katastrofy naturalne.
    Współpraca z innymi służbami.
5. Ratownictwo chemiczne  i ekologiczne - Zapory przeciwchemiczne, rodzaje, zastosowanie,
    sprawianie. Ćwiczenia praktyczne na kanale Obry.
6. Ratownictwo wysokościowe - Wydobywanie poszkodowanych ze studni, wykopów, zawalisk.
    Wykorzystanie posiadanego sprzętu wysokościowego.
7. Taktyka zwalczania pożarów - Sprzęt do podawania wody i piany gaśniczej. Zalety, wady,
    wykorzystanie w praktyce.
8. Doskonalenie prowadzenia pojazdów ratowniczych - Przypomnienie przepisów ruchu drogowego
    związanych z poruszaniem się pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych.
    Praktyczne sprawdzenie możliwości poruszania się pojazdów ratowniczych po ulicach Gostynia.
    Sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektów.
9. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano zapoznania zmian służbowych JRG z obiektami
    firmy MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o. w Gostyniu.

Additional information