W miesiącu lipcu br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali m.in. zadania szkoleniowe i ćwiczenia w następujących dziedzinach ratowniczych obejmujące tematy.

 

1. Ratownictwo techniczne - Sprzęt pomocniczy wykorzystywany w
    ratownictwie technicznym (wyciągarki ręczne, bloczki, wielokrążki, wyciągarki samochodowe).
2. Ratownictwo Medyczne - Izolowane zdarzenie medyczne, pojęcie i praktyczne
    podejście do tematu.
3. Ratownictwo chemiczne  i ekologiczne - 1. Zasady postępowania na wypadek CBRN.
   Zagrożenia terrorystyczne. Poważne awarie. 2. Zapory przeciwchemiczne, rodzaje,
   zastosowanie, sprawianie.
4. Ratownictwo wodne - Sprzęt do poruszania się na akwenach, wodowanie,
    podejmowanie poszkodowanych.
5. Kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi - Organizacja zaopatrzenie wodnego na terenie
    działań.
6. Taktyka zwalczania pożarów - Dostarczanie wody na duże odległości podczas pożarów
    wielkopowierzchniowych. Budowa buforów wodnych na potrzeby akcji gaśniczych.
7. Działania poszukiwawczo-ratownicze - Organizacja łączności na potrzeby akcji poszukiwawczo
    ratowniczej.
8. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano zapoznania zmian służbowych JRG z obiektami
    firmy CONVERT PL sp. z o.o. Czachorowo oraz zbiornikiem wodnym "Kąpielisko Cegielnia"
    w Pępowie.

Tekst: st. kpt. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń

Additional information