W miesiącu czerwcu br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali m.in. zadania szkoleniowe i ćwiczenia w następujących dziedzinach ratowniczych obejmujące tematy.

1. Ratownictwo techniczne - Piły i pilarki wykorzystywane
    w działaniach ratowniczych. Sprzęt hydrauliczny
    wykorzystywany podczas działań ratowniczych.
2. Ratownictwo Medyczne - Ewakuacja poszkodowanych na desce, oraz z wykorzystanie
    sprzętu zastępczego. Procedury udzielania pomocy medycznej przez strażaków
    PSP. Wypadek masowy zasady prowadzenia segregacji poszkodowanych współpraca
    z PRM. Ćwiczenia ratownicze.
3. Ratownictwo chemiczne  i ekologiczne - Poważne awarie przemysłowe.
    Awaria amoniakalnej instalacji chłodniczej na terenie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.
    Ćwiczenia ratownicze. Zasady postępowania na wypadek zagrożeń CBRN.
    Współpraca z innymi służbami. Sprzęt do dekontaminacji wstępnej, budowa
    stanowiska do dekontaminacji.
4. Taktyka zwalczania pożarów - Dostarczanie wody na duże odległości podczas
    pożarów lasów. Budowa buforów wodnych na potrzeby akcji gaśniczej.
5. Ratownictwo wodne - Sprzęt do poruszania sie po akwenach. Wodowanie sprzętu,
    podejmowanie poszkodowanych. Współpraca z SGRWN.
6. W ramach rozpoznania operacyjnego pod kątem poważnej awarii przemysłowej
    dokonano zapoznania zmian służbowych JRG z obiektami firmy HJH Polska sp. z o.o.
    Pudliszki oraz firmy Kaczmarek Malewo Zakład Piaski.

Tekst: st. kpt. M. Pohl, foto: KP PSP Gostyń

Additional information